top of page

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

L'EQUILIBRE kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van L'EQUILIBRE, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan L'EQUILIBRE verstrekt. L'EQUILIBRE kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

WAAROM L'EQUILIBRE GEGEVENS NODIG HEEFT

L'EQUILIBRE verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

 

HOE LANG L'EQUILIBRE GEGEVENS BEWAART

L'EQUILIBRE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

L'EQUILIBRE verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van L'EQUILIBRE worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. L'EQUILIBRE gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar anja.vandamme@hotmail.com.
L'EQUILIBRE zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

L'EQUILIBRE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van L'EQUILIBRE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door L'EQUILIBRE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met L'EQUILIBRE op via anja.vandamme@hotmail.com

www.shiatsuequilibre.be is een website van L'EQUILIBRE. L'EQUILIBRE is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Rombout Keldermansstraat 7 - 2320 Hoogstraten

Ondernemingsnummer: 0683.530.987

Telefoon: 0477 56 17 41

E-mailadres: anja.vandamme@hotmail.com

bottom of page